Kacper Błaszkowski

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2020

W piątek, 6 marca 2020 odbył się finał wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zorganizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Celem Olimpiady jest  wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, popularyzacja osiągnięć, promowanie innowacyjnego i konkurencyjnego rolnictwa, upowszechnianie wiedzy na temat środków europejskich i krajowych przeznaczonych na rozwój rolnictwa…

Etap okręgowy VII Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości i Zarządzania

15 marca 2019r. Kacper Błaszkowski, uczeń klasy II technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, reprezentował naszą szkołę podczas eliminacji okręgowych VII  Olimpiady i Przedsiębiorczości i Zarządzania, które odbyły się na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej – organizatora w/w zawodów. W styczniu br. Kacper najlepiej rozwiązał zadania testowe podczas etapu szkolnego olimpiady oraz uzyskał niezbędną liczbę punktów warunkującą…

Bezpieczna Polska – bezpieczny region piotrkowski

12 stycznia 2018, odbył się finał Olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie pt. „Bezpieczna Polska. Bezpieczny region piotrkowski”. Olimpiadę wiedzy o bezpieczeństwie patronatem objął Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego – Pan Krzysztof Chojniak. W finale olimpiady wzięli udział reprezentanci siedmiu szkół, wyłonionych spośród czterdziestu ośmiu placówek zlokalizowanych w regionie piotrkowskim: – II Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Tryb., –…

EnglishGermanPolish
English German Polish