Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W roku szkolnym 2016/2017 prowadzone są następujące zaoczne kwalifikacyjne kursy zawodowe dla dorosłych:

– w zawodzie: technik hodowca koni

R.19. Organizacja chowu i hodowli koni.

R.20. Szkolenie i użytkowanie koni.

– w zawodzie: technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

M.01. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzęń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

M.02. Obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie.

– w zawodzie: technik pojazazdów samochodów

M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych.

M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych.

M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

– w zawodzie: technik rolnik

R.03. Prowadzenie produkcji rolniczej.

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

– w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych

T.06. Sporządzanie potraw i napojów.

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

– w zawodzie: technik hotelarstwa

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

– w zawodzie: technik logistyk

A.30. Organizaca i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.

A.31. Zarządzanie środkami techicznymi podczas realizacji procesów transportowych.

A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach.

– w zawodzie: technik weterynarii

R.09. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt

R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynarii.

R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z akresu realizacji zadań inspekcji.

– w zawodzie: technik administracji

A.68. Obsługa klienta w jednostkach administracji.

– w zawodzie: technik przemysłu mody

A.71. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

A74. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowch.

– w zawodzie: mechanik motocyklowy

M.45. Diagnozowanie i naprawa motocykli.

Kształcenie zawodowe teoretyczne i praktycznew ramach ww. kursów odbywa się przy wykorzystaniu pomocy dydaktycznych znajdujących się w klasopracowniach oraz pracowniach kształcenia praktycznego, w których naucza się w technikum, szkole policealnej lub w zasadniczej szkole zawodowej w kwalifikacjach w ramach poszczególnych zawodów.

EnglishGermanPolish
English German Polish