Samorząd uczniowski

Przewodniczący – Kacper Błaszkowski
Zastępca przewodniczącego – Wiktoria Augustyniak
Skarbnik – Patrycja Lula
Sekretarz – Julia Czechorowska

EnglishGermanPolish
English German Polish