Mateusz Skoneczny

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2020

W piątek, 6 marca 2020 odbył się finał wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zorganizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Celem Olimpiady jest  wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, popularyzacja osiągnięć, promowanie innowacyjnego i konkurencyjnego rolnictwa, upowszechnianie wiedzy na temat środków europejskich i krajowych przeznaczonych na rozwój rolnictwa…

Inauguracyjne Forum Młodzieży

W dniu 11 czerwca 2019r. odbyło się I Forum Młodzieży Powiatu Piotrkowskiego. W czasie inauguracyjnego spotkania, które poprowadził opiekun Forum – Wicestarosta Powiatu Piotrkowskiego Dariusz Magacz, wspólnie ze Starostą Powiatu Piotrkowskiego Piotrem Wojtysiakiem, wręczył akt powołania. W tej uczniowskiej radzie zasiedli reprezentanci wszystkich 5 szkół, prowadzonych przez powiat. Z ramienia naszej szkoły akty powołania odebrali:…

EnglishGermanPolish
English German Polish