Dyrektorzy

Dyrektorzy ZSCKU w Wolborzu

Dagmara RazikDagmara Razik (2019)

Magister Filologii polskiej, od 1 września 2009 r. nauczyciel w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szydłowie. Dysponuje wieloletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej. Posiada pełne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela polonisty, bibliotekarza oraz nauczyciela przedmiotów zawodowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego w zakresie dydaktyki i metodyki przedmiotu, zapobiegania agresji, prawidłowej komunikacji interpersonalnej oraz organizacji i zarządzania oświatą. Absolwentka warszawskiej Szkoły Trenerów (2015 r.), lider Nauczycielskiego Ośrodka Edukacyjnego.

Andragog, specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń w zakresie pomocy dziecku z zaburzeniami mowy, nastolatkowi w trudnym okresie adolescencji, rozwiązywania problemów wychowawczych i sytuacji konfliktowych służąc pomocą rodzicom w trudnej sztuce porozumiewania się z ich dziećmi oraz szeroko pojętej komunikacji. Ukończyła studia podyplomowe: Logopedia, Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim upośledzeniem umysłowym, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Inspirują ją ludzie i ich bagaż życiowych doświadczeń. Szkolenia dla rodziców i nauczycieli są dla niej niezwykłym doświadczaniem zwykłych, codziennych sytuacji i problemów oraz bezcennym spotkaniem wyjątkowych ludzi, którym przyświeca jeden cel. Stale doskonali umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby innych.

Od 1 lipca 2019 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu. W koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły koncentruje się głownie na podniesieniu jakości i efektów kształcenia, nasileniu działań wychowawczych i opiekuńczych, na sprawnym i efektywnym zarządzaniu szkołą, na jej promowaniu oraz na właściwej współpracy z nauczycielami i rodzicami. Kryteriami sukcesu są według niej m.in: wzmocnienie prestiżu szkoły, brak patologii, uzależnień i agresji, szkoła przyjazna uczniom i rodzicom, a także funkcjonalne wykorzystanie pomieszczeń budynku szkoły i terenów przy szkole. Nie lubi malkontentów i słów „nigdy, zawsze, to się nie uda”. Ceni ludzi, inspiruje ją życie.

“Każde doświadczenie czerpie z doświadczeń ubiegłych i modyfikuje w jakiś sposób te, które następują po nim.
/David A. Kolb”

 

Sławomir PrzybyłSławomir Przybył (2013 – 2019)

Od 1 września 2013 r. pełni funkcję dyrektora Zespołu Szkół CKU w Wolborzu. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. W okresie trzyletniej pracy w Wolborzu mimo narastających trudności w oświacie sukcesywnie przeprowadza remonty bieżące w celu zapewnienia lepszych warunków pracy i bezpieczeństwa, do których należy modernizacja warsztatów szkolnych, remonty w internatach łącznie z wymianą starego sprzętu na nowy. Zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu uczniów w szkole, dba o estetyczny wygląd szkoły i jej otoczenia. Tworzy materialne warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Dba o kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły oraz upowszechnianie nowych kierunków kształcenia współpracując z lokalnymi mediami oraz podejmuje się organizacji masowych imprez i uroczystości lokalnych. Główne założenia jego koncepcji pracy szkoły to: wszechstronny rozwój ucznia, dbanie o wysoką jakość kształcenia i wychowania, bogata oraz dostosowana do potrzeb rynku pracy oferta edukacyjna, aktywna współpraca ze środowiskiem lokalnym oraz otwartość na nowe wyzwania.

 

Grzegorz KuszewskiGrzegorz Kuszewski (2008 – 2013)

Urodzony w roku 1969 w Sanoku. Zatrudniony w Zespole Szkół CKU w Wolborzu od 1 września 1993 roku. Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego. W roku 1993 ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Humanistycznym w zakresie historii. Pracę w Zespole Szkół w Wolborzu rozpoczął jako wychowawca internatu, następnie od roku 1994 przejął obowiązki nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 1 września 2008 roku do 31 sierpnia 2013 roku pełnił funkcję dyrektora szkoły. W trakcie swojej kadencji dbał o prawidłowy dobór kadry. Stworzył warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy młodzieży wspierając działalność Samorządu Uczniowskiego. Prowadził szkołę w oparciu o opracowaną koncepcję w zakresie budowania spójnego wewnętrznego systemu zapewniania jakości pracy, którą konsekwentnie i efektywnie realizował.

 

Bogdan Szulc (1989-2008)

 

Zygmunt Goliat (1983-1989)Zygmunt Goliat

 

Zdzisław MizerskiZdzisław Mizerski (1981-1983)

 

Wacław Heliński (1967-1981)
EnglishGermanPolish
English German Polish