Biblioteka

Terminy konsultacji w bibliotece ZSCKU:
dla uczniów: poniedziałek, godz.10.00-12.00
dla rodziców: wtorek, godz. 10.00 -11.00


Stanisław LemSejm ustanowił 2021, między innymi, Rokiem Stanisława Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”. W tym roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza. Jak czytamy w uchwale: „W swoich rozważaniach nad kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagadnień fundamentalnych dla kultury i myśli współczesnej. Przestrzegał przed negatywnymi skutkami technicznego rozwoju cywilizacji, a jego prace teoretyczne i prognozy futurologiczne mają znaczący wpływ na definiowanie miejsca ludzkości we wszechświecie i prognozowanie jej losu”. Zachęcam Was do zapoznania się z twórczością tego wybitnego i wyprzedzającego swoją epokę pisarza.

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 27 listopada 2020 r.
w sprawie ustanowienia roku 2021 Rokiem Stanisława Lema

Gdybyście chcieli zapoznać się z biografią Lema odsyłam Was do strony https://culture.pl/pl/tworca/stanislaw-lem. Odnajdziecie tam także ciekawy artykuł na temat tego, co sprawdziło się z tego co Lem wymyślił i opisał w swoich utworach: https://culture.pl/pl/artykul/13-przepowiedni-lema-ktore-sie-sprawdzily

A tu odnajdziecie wszystkie wydarzenia związane z obchodami Roku Lema.

Tytuły utworów Stanisława Lema znajdujących się w szkolnej bibliotece:
– Prowokacja, Kraków-Wrocław: Wydaw. Literackie, 1984
– Solaris; Niezwyciężony, Kraków: Wydaw. Literackie, 1968
– Głos Pana, Kraków: Wydaw. Literackie, 1978
– Powrót z gwiazd, Kraków-Wrocław: Wydaw. Literackie, 1985
– Biblioteka XXI wieku, Wrocław: Wydaw. Literackie, 1986
– Maska, Kraków: Wydaw. Literackie, 1988
– Obłok Magellana, Warszawa: Iskry, 1959
– Eden, Kraków-Wrocław: Wydaw. Literackie, 1984
– Dialogi, Kraków-Wrocław, 1984

Pozostali patroni Roku 2021:
– kardynał Stefan Wyszyński (40. rocznica śmierci i 120. rocznica urodzin duchownego),
– Cyprian Kamil Norwid (200. rocznica urodzin),
– Krzysztof Kamil Baczyński (100. rocznica urodzin),
– Tadeusz Różewicz (100. rocznica urodzin),
Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

EnglishGermanPolish
English German Polish