Erasmus+


Mobilność uczniów

Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe.

Uczniowie mogą podjąć staż w przedsiębiorstwie lub w placówce kształcenia/szkolenia zawodowego w innym kraju. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.

Wyjazdy na staż /praktykę zagraniczną mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy. Integralną częścią jest przygotowanie uczniów poprzez zapewnienie im przez organizację wysyłającą (ich macierzystą szkołę/placówkę kształcenia) zajęć językowych oraz kulturowo-pedagogicznych. Program stażu/praktyki zagranicznej dla uczestnika mobilności musi być spójny z programem kształcenia w danym zawodzie i musi być określony przez organizację wysyłającą oraz organizację przyjmującą już na etapie składania wniosku. Rekomendowane jest dołączenie do wniosku ustalonego programu stażu zagranicznego.

Udział w stażu musi być udokumentowany odpowiednim zaświadczeniem oraz certyfikatem Europass Mobilność. Więcej informacji na temat dokumentów Europass można znaleźć na stronie pod adresem: http://europass.org.pl/.

Potencjalni beneficjenci

Staże i praktyki zagraniczne przeznaczone są dla:

  • uczniów szkół zawodowych i technicznych;
  • osób w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy;
  • absolwentów – tzw. „recent graduates” (mobilność musi być zrealizowana w ciągu jednego roku od ukończenia nauki przez uczestnika).

Udział osób bezrobotnych w zagranicznych stażach jest działaniem nieuprawnionym.

Czas trwania mobilności uczniów/absolwentów:

  • od 2 tygodni do mniej niż 3 miesięcy (krótkoterminowe staże)
  • od 3 do 12 miesięcy (długoterminowe staże ErasmusPro)

ErasmusPro

Ścieżka długoterminowych staży to szansa dla młodych ludzi na zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych, których oczekują od nich pracodawcy. Mobilności, trwające minimum 3 miesiące, mają na celu poprawę umiejętności i kompetencji, czy to zawodowych czy osobistych, z korzyścią zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i praktykanta. Decydując się więc na tę ścieżkę, wnioskodawca musi mieć świadomość, że długoterminowe staże powinny odbywać się w przedsiębiorstwie i mieć charakter jak najbardziej praktyczny (choć jednocześnie instytucją partnerską wskazaną we wniosku może być placówka/centrum kształcenia zawodowego).

W przypadku wyboru tej ścieżki, organizacja może zawnioskować o dodatkowe środki na krótką wizytę przygotowawczą w instytucji partnerskiej, podczas której omówione zostaną organizacyjne i jakościowe aspekty organizacji długoterminowej mobilności.

Więcej informacji na temat programu Erasmus+ można znaleźć na oficjalnej stronie Programu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji: http://erasmusplus.org.pl

Czytaj więcej na naszej stronie internetowej!

Kliknij na obrazek powyżej lub ikonę poniżej aby wyświetlić całą zawartość dokumentu

EnglishGermanPolish
English German Polish