Kadra

Kadra kierownicza

mgr Dagmara Razik – dyrektor
lp.zroblowsz@kizar.aramgad

mgr Marek Zys – kierownik szkolenia praktycznego
lp.zroblowsz@syz.keram

mgr Żaneta Krawętek – sekretarz szkoły
lp.zroblowsz@ketewark.atenaz

mgr Beata Szczepanik – kierownik gospodarczy
lp.zroblowsz@kinapezczs.ataeb

Grono Pedagogiczne

mgr Katarzyna Wojtczak – wicedyrektor
katarzyna.wojtczak@zswolborz.pl

mgr Urszula Siatkowska – nauczyciel
lp.zroblowsz@akswoktais.aluzsru

mgr Agnieszka Olejnik – nauczyciel-wychowawca w internacie
lp.zroblowsz@kinjelo.akzseinga

mgr Arkadiusz Badek – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@kedab.zsuidakra

mgr Mariola Badek – wychowawca w internacie
lp.zroblowsz@kedab.aloiram

ks. Łukasz Biś – religia
lp.zroblowsz@sib.zsakul

mgr Elżbieta Bogusławska – biologia
lp.zroblowsz@akswalsugob.ateibzle

mgr Danuta Burzyńska-Szmigiel – fizyka
lp.zroblowsz@leigimzs-aksnyzrub.atunad

mgr Edyta Cieślak – język polski, plastyka, wiedza o społeczeństwie
lp.zroblowsz@kalseic.atyde

mgr Iwona Czapla – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@alpazc.anowi

mgr Anna Derendarz – chemia, wychowawca w internacie
lp.zroblowsz@zradnered.anna

mgr Magdalena Domańska – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@aksnamod.aneladgam

mgr Eugeniusz Drechna – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@anhcerd.zsuinegue

mgr Adam Dizubałtowski – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@ikswotlabuizd.mada

mgr Małgorzata Foltańska – matematyka
lp.zroblowsz@aksnatlof.atazroglam

mgr Edyta Gajda-Gawryszczak – wychowawca w internacie
lp.zroblowsz@kazczsyrwag-adjag.atyde

mgr Renata Garnys – wychowawca w internacie
lp.zroblowsz@synrag.ataner

mgr Anna Gielec – pedagog szkolny
lp.zroblowsz@celeig.anna

mgr Łukasz Karp – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@prak.zsakul

mgr Grzegorz Kuszewski – historia, wiedza o społeczeństwie
lp.zroblowsz@ikswezsuk.zrogezrg

mgr Danuta Łaska – język polski, wiedza o kulturze, wychowawca w internacie
lp.zroblowsz@aksal.atunad

mgr Marcin Łaski – informatyka, przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@iksal.nicram

mgr Magdalena Makulska – język angielski
lp.zroblowsz@akslukam.aneladgam

mgr Małgorzata Misztal – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@latzsim.atazroglam

mgr Agnieszka Olejnik – kierownik internatu
lp.zroblowsz@kinjelo.akzseinga

mgr Robert Olejnik – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@kinjelo.trebar

mgr Anna Pałubska – biologia, geografia
lp.zroblowsz@aksbulap.anna

mgr Sławomir Przybył – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@lybyzrp.rimowals

mgr Andrzej Ptasiński – wychowanie fizyczne
lp.zroblowszs@iksnisatp.jezrdna

mgr Jerzy Rubersz – nauka jazdy konnej, wychowawca w internacie
lp.zroblowsz@zsrebur.yzrej

mgr Marzena Sipińska – język polski, historia
lp.zroblowsz@aksnipis.anezram

mgr Marek Słowik – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@kiwols.keram

mgr Renata Słowik – język niemiecki
lp.zroblowsz@kiwols.ataner

mgr Marek Snopek – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa
lp.zroblowsz@kepons.keram

mgr Ewa Sobczyk – wychowawca w internacie
lp.zroblowsz@kyzcbos.awe

mgr Monika Sypułek – bibliotekarz
lp.zroblowsz@kelupys.akinom

mgr Piotr Szczepanik – język angielski
lp.zroblowsz@kinapezczs.rtoip

mgr Andrzej Świątek – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@ketaiws.jezrdna

mgr Krzysztof Świątek – przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@ketaiws.fotzsyzrk

mgr Andrzej Witczak – matematyka, przedmioty zawodowe
lp.zroblowsz@kazctiw.jezrdna

mgr Marek Zys – kierownik szkolenia praktycznego
lp.zroblowsz@syz.keram

mgr Konrad Podwysocki – nauczyciel języka angielskiego
konrad.podwysocki@zswolborz.pl

mgr Magdalena Domarańczyk – wychowawca internatu
magdalena.domaranczyk@zswolborz.pl

mgr Arkadiusz Czechowicz – nauczyciel matematyki
arkadiusz.czechowicz@zswolborz.pl

Pracownicy administracji i obsługi ZSCKU w Wolborzu

Żaneta Krawętek – sekretarz szkoły

Beata Szczepanik – kierownik gospodarczy

Monika Rytych – starszy referent kasjer

Krzysztof Bylinka – starszy specjalista – animator ds. kultury

Kinga Gniewaszewska – pomoc administracyjna

Izabela Rozwadowska – woźny

Bogusława Antosiak – intendent

Wiesława Duda – kucharka

Zdzisława Sipa – kucharka

Ewa Mirowska – pomoc kuchenna

Lucyna Smólska – pracownik do pracy lekkiej

Urszula Jedlińska – pracownik do pracy lekkiej

Maria Jóźwik – pracownik do pracy lekkiej

Ewa Stankowska – pracownik do pracy lekkiej

Wiesława Szczęsna – pracownik do pracy lekkiej

Tomasz Sienkiewicz – rzemieślnik – elektryk

Dariusz Babski – pracownik do pracy ciężkiej

Bogdan Duda – pracownik do pracy ciężkiej

Grzegorz Staniaszek – pracownik do pracy ciężkiej

EnglishGermanPolish
English German Polish