Blog

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych 2020

W piątek, 6 marca 2020 odbył się finał wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych zorganizowanej przez Związek Młodzieży Wiejskiej. Celem Olimpiady jest  wymiana doświadczeń i przekazywanie dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym, popularyzacja osiągnięć, promowanie innowacyjnego i konkurencyjnego rolnictwa, upowszechnianie wiedzy na temat środków europejskich i krajowych przeznaczonych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich oraz rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych producentów rolnych.

Naszą szkołę na tej Olimpiadzie reprezentowali uczniowie klasy III i IV mechanizacji rolnictwa i agrotroniki: Kacper Błaszkowski, Mateusz Jóźwik, Mateusz Skoneczny, Szymon Szkuta, Dawid Świech i Damian Wojciechowski. Gratulujemy!

EnglishGermanPolish
English German Polish