Jedna szkoła wiele możliwości

Oferta edukacyjna do pobrania

Zapraszamy Cię do Zespołu Szkół CKU w Wolborzu. Jesteśmy szkołą z długoletnią tradycją. Od kilku lat rozszerzamy naszą ofertę edukacyjną. O życiu szkoły w dużym stopniu decydują rodzice oraz samorząd uczniowski. Twoje dobre, twórcze pomysły oraz sumienna praca spotkają się zawsze z zainteresowaniem, a w trudniejszych chwilach możesz liczyć na zrozumienie i życzliwą pomoc. W swojej dodatkowej ofercie w ramach CKU posiadamy szeroki zakres usług oświatowych, socjalnych i rekreacyjnych.

Szkoła mieści się zabytkowym kompleksie pałacowo-parkowym z XVIII wieku. Położenie szkoły przy trasie z Warszawy do Katowic i Wrocławia (S8) gwarantuje dogodne połączenia komunikacyjne.

Dysponujemy internatem z 140 miejscami, stołówką, salą gimnastyczną, boiskiem sportowym, stajnią i padokiem dla koni oraz dobrze wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi. Posiadamy własny warsztat szkolny wraz ze stacją diagnostyczną. Do dyspozycji uczniów pozostaje także biblioteka z centrum multimedialnym, Szkolny Ośrodek Kariery oraz studio muzyczne.

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

  • korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni przedmiotowych
  • zajęcia praktyczne na terenie szkoły oraz zewnętrzne praktyki zawodowe
  • udział w projektach unijnych (w tym wyjazdy zagraniczne)
  • udział w zajęciach pozalekcyjnych
  • stypendia za wyniki w nauce i/lub osiągnięcia sportowe
  • możliwość zamieszkania w internacie i korzystaniu ze stołówki szkolnej.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ NASZEJ SZKOŁY

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2018/2019 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu  uzupełniającym
1. Podanie do publicznej wiadomości przez kuratora oświaty harmonogramu naboru do końca stycznia
2. Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum będą brane pod uwagę w postępowaniu  rekrutacyjnym  

do końca lutego

3.      Dzień Otwartych Drzwi w szkole 16-17 marzec 2018 r. godz. 10.oo  
4. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 21 maja –20  czerwiec 2018 r. godz. 12.00 od 20 lipca 2018 r.godz. 12.oo

do 23 lipca 2018 r. godz. 12.00

5. Dzień Otwartych Drzwi w szkole 11 maja 2018 r. godz. 10.oo
6. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ( w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od 22 czerwca 2018

do 26 czerwca 2018 godz. 12.00

7. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę przy postępowaniu rekrutacyjnym. 27 czerwca 2018 godz. 12.00 27 lipca 2018 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 12 lipca 2018 r.

do godz. 12.00

14 sierpnia 2018 r.  do godz. 12.00
9. Wydanie przez szkołę  prowadzącą kształcenie zawodowe skierowanie na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły.  

od 22 czerwiec godz. 12:00

do 13 lipiec 2018 r

 

 

do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

10. Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału  zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  

 

od 12 lipca 2018 r godz. 12.00

do 19 lipca 2018 r.

godz. 12.00

 

 

od 14 sierpnia 2018 r. godz. 12.00

do 20 sierpnia 2018 r.  godz. 15.00

11. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych. 20 lipca 2018 r. do godz. 12.00 21 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00
12. Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 20 lipca 2018 r.od godz. 12.00 do 21 sierpnia 2018 r. godz. 15.00
EnglishGermanPolish
English German Polish