poprawna polszczyzna

Z poprawną polszczyzną na co dzień

23 października 2017 r. odbył się I etap XIV Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”. Podobnie jak w latach ubiegłych, wzięli w nim udział uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu. O godzinie 9.10 uczniowie klas: III Technikum kształcącego w zawodach: technik hodowca koni i technik pojazdów samochodowych, klasy IV technik…

EnglishGermanPolish
English German Polish