Marcin Psut

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

21 kwietnia 2017 r. w kampusie akademickim Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Uczennice klasy IV Technikum – technik hodowli koni Aleksandra Bartosiewicz i Aleksandra Rycerz wzięły udział w bloku tematycznym produkcja zwierzęca, a uczeń klasy IV tmr Marcin Psut wziął udział w bloku  mechanizacja rolnictwa.…

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

9 marca 2017 r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat bezpiecznej i możliwie wydajnej pracy w rolnictwie, popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrych praktyk rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach…

EnglishGermanPolish
English German Polish