Blog

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

9 marca 2017 r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Konkurs ma na celu popularyzację wiedzy na temat bezpiecznej i możliwie wydajnej pracy w rolnictwie, popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej znajomości dobrych praktyk rolniczych, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych, kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu dobrych praktyk rolniczych, ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Ponadto szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród przyszłych młodych rolników oraz promowanie najlepszych uczniów oraz szkół w środowisku oświatowym i w społeczeństwie.

W konkursie wzięło udział dwudziestu uczniów naszej szkoły, z których najlepszy wynik osiągnął Marcin Psut z klasy III Technikum – technik mechanizacji rolnictwa. Będzie on reprezentował szkołę w etapie centralnym konkursu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

EnglishGermanPolish
English German Polish