Blog

Wycieczka do firmy AGRO-MASZ

W dniu 07.02.2017 r.  roku uczniowie Technikum klasy II – technik mechanizacji rolnictwa  w ramach zajęć praktycznych uczestniczyli w wyjeździe do producenta maszyn rolniczych firmy AGRO-MASZ z siedzibą w Strzelcach Małych. Istotą działania firmy jest dostarczanie dla rolnictwa pługów, agregatów uprawowych, siewników, rozsiewaczy przy  jednoczesnym dążeniu do podnoszenia jakości swoich wyrobów oraz systematycznym wdrażaniu do produkcji nowych innowacyjnych typów urządzeń. Przedsiębiorstwo swoje produkty wytwarza zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością zgodnym z normą PN-EN ISO 900.

Po przybyciu na miejsce uczniowie udali się do budynku, gdzie w sali konferencyjnej przywitał nas pracownik firmy. Przy pomocy prezentacji multimedialnej opowiedział nam historię marki AGRO-MASZ oraz przedstawił aktualną ofertę wytwarzanych maszyn jak również przy  wsparciu konstruktora omówił etapy projektowania,  wdrażania do produkcji i testowania nowych typów maszyn. Prezentacja zawierała ciekawe informacje na temat nowego projektu firmy tj. uprawy i siewu pasowego maszyną SALVIS pozwalającą na uproszczenie zabiegów agrotechnicznych wykonywanych na polu. Po zakończeniu prezentacji młodzież udała się na hale produkcyjne gdzie mogli zobaczyć poszczególne etapy produkcji maszyn rolniczych od momentu obróbki blach – laserowe cięcie, gięcie, profilowanie poprzez dział numerycznego skrawania,  automatycznego spawania,  śrutowania, malowania proszkowego, montażu oraz kontroli jakości.

Na zakończenie zwiedzania uczniowie otrzymali od firmy drobne upominki  oraz zaproszenie do ponownego odwiedzenia firmy po zakończeniu planowanych inwestycji.

EnglishGermanPolish
English German Polish