Blog

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych

17 lutego 2017 r. przeprowadzono w naszej szkole z inicjatywy Zarządu Krajowego Związku Młodzieży Wiejskiej Finał Wojewódzki Olimpiady Młodych Producentów Rolnych.  W Olimpiadzie wzięli udział młodzi producenci rolni oraz uczniowie posiadający lub współgospodarujący w gospodarstwie rolnym. Z naszej szkoły wzięli udział uczniowie Technikum klasy III – technik mechanizacji rolnictwa: Marcin Psut, Patryk Latocha i Kamil Świderek. Marcin Psut zakwalifikował się do finałowej dziesiątki zajmując 8 miejsce.

Podczas konkursu sprawdzano wiedzę z zakresu produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa, ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii, ekonomiki i zarządzania, bhp, a także  zagadnień dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Olimpiada ta jest współzawodnictwem z zakresu szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zarówno praktycznej jak i teoretycznej.

Najlepszym uczestnikom wręczono atrakcyjne nagrody ufundowane przez:

  • Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • Agencję Rynku Rolnego
  • Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  • Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW
EnglishGermanPolish
English German Polish