Blog

Wycieczka do CKP w Piotrkowie Trybunalskim

W dniu 29 listopada 2017 r. w ramach zajęć z doradztwa zawodowego został zorganizowany wyjazd do Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Tryb. W wycieczce uczestniczyli uczniowie klasy III Technikum – technik mechanizacji rolnictwa w Wolborzu.

Centrum Kształcenia Praktycznego w Piotrkowie Trybunalskim świadczy usługi na lokalnym rynku edukacyjnym w zakresie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów szkół zasadniczych i techników z branż elektrycznych, elektronicznych, informatycznych, mechanicznych i samochodowych.

Nasi uczniowie zwiedzili Centrum ze szczególnym zwróceniem uwagi na pracownię plastyczną, cieplną i cieplno-chemiczną. Zostali zapoznani z wyposażeniem pracowni. Pracownie mają zezwolenie  na prowadzenie egzaminów potwierdzających kwalifikacje między innymi w zawodzie kowal.

Organizatorem wycieczki był p. Sławomir Przybył.

EnglishGermanPolish
English German Polish