Blog

Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie

30 listopada 2017 r. w Łódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Brotoszewicach odbył się finał IX Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie dla uczniów klas o profilu rolniczym dla szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego. Organizatorzy postawili przed sobą sześć podstawowych celów, które powinien konkurs pełnić:

  • podniesienie poziomu wiedzy i stopnia wrażliwości młodzieży na zagrożenia wypadkowe występujące w rodzinnych,
  • kształtowanie umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa gospodarstwach rolnych i higieny pracy w rolnictwie,
  • szerzenie idei bezpiecznej pracy wśród młodych rolników,
  • rozwijanie zainteresowań uczniów,
  • promowanie najlepszych uczniów oraz szkół rolniczych środowisku oświatowym i w społeczności lokalnej,
  • promowanie szkół podejmujących działania w zakresie propagowania wiedzy o bhp.

Uczeń klasy III Technikum – technik mechanizacji rolnictwa Marcin Milczarski reprezentował w finale wojewódzkim konkursu naszą szkołę. Po etapie pisemnym i pytaniach ustnych Marcin został laureatem konkursu zdobywając  pierwsze miejsce. Ucznia przygotowywał  nauczyciel p. Krzysztof Świątek.

Gratulujemy!

EnglishGermanPolish
English German Polish