Blog

Wszystko zaczyna się od trafionego wyboru

Współczesny rynek edukacyjny w zakresie szkolnictwa zawodowego jest bardzo różnorodny i oferuje wiele zawodów i branży, w których młody człowiek może zdobywać niezbędną wiedzę do przyszłego życia zawodowego. Niejednokrotnie jednak, zdarza się, że w danym środowisku działa wiele placówek, które oferują te same, bądź podobne kierunki kształcenia. Jeśli już wybierzemy kierunek, w jakim chcemy się dalej rozwijać, czym kierować się przy wyborze najlepszej szkoły? Kryteriów jest wiele: wyniki z egzaminów zewnętrznych, doświadczona i dobrze wykształcona kadra dydaktyczna, bogata baza, interesująca oferta zajęć dodatkowych, dodatkowy bezpłatny język obcy… itd. Coraz częściej kryterium warunkującym wybór danej placówki jest też realizacja przez nią projektów edukacyjnych współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

Zespół Szkół CKU w Wolborzu od kilku lat z powiedzeniem realizuje takie projekty. Także w bieżącym roku szkolnym (2016/2017) proponujemy naszym uczniom udział w dwóch takich inicjatywach: w projekcie pn. „Mobilność zawodowa uczniów Zespołu Szkół RCKU w Wolborzu drogą do sukcesu na runku pracy” i w projekcie pn. „Stawiam na kwalifikacje II”. Pierwszy umożliwia uczniom odbycie praktyki zagranicznej w brytyjskim przedsiębiorstwie, drugi pozwala im zdobyć dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w zakresie jazdy konnej bądź powożenia bryczkami konnymi, obsługi kelnersko-barmańskiej oraz profesjonalnej obsługi programu graficznego Adobe Photoshop. Każdy uczeń ZS CKU w Wolborzu może wziąć udział w ww. projektach.

Od 12 marca 2017r. 27 osobowa grupa uczniów oraz dwóch opiekunów przebywa na 4-tygodniowym stażu zawodowym w Plymouth (Wielka Brytania). Uczniowie dzięki ciekawemu programowi stażu, dostosowanemu indywidulanie do każdego uczestnika, mogą oni nie tylko poznać warunki pracy w Wielkiej Brytanii, ale też kulturę, tradycję i zwyczaje tego kraju. Ponadto mają możliwość obcowania z żywym językiem, co pozwala im pogłębiać praktyczne umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Projekt staży zawodowych dla uczniów ZS CKU w Wolborzu realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt realizowany jest na zasadach Programu Erasmus+.

Wszystkich zainteresowanych bliżej projektami realizowanymi przez naszą szkołę, zapraszamy do kontaktu mailowego (info@zswolborz.pl) bądź odwiedzenia naszej szkoły osobiście. Najbliższa okazja do zadania pytań – 25 /26 marca 2017r. podczas Dnia Otwartych Drzwi.

Opracowała:
Monika Sypułek
koordynator projektu

EnglishGermanPolish
English German Polish