Blog

Uroczystość jubileuszu 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, połączona z promocyjną imprezą plenerową w parku „Majówka w plenerze”

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu w dniu 11.05.2018 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 100 rocznicy odzyskania  przez Polskę  niepodległości, połączona z promocyjną imprezą plenerową w parku. „Majówka w plenerze”.

Honorowy Patronat Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości w szkole objął : Dyrektor Szkoły – mgr Sławomir Przybył.

Część oficjalna rozpoczęła się polonezem Wojciecha Osmańskiego (1834-1908) „Mociumdzieju” w wykonaniu młodzieży szkolnej. Poloneza przygotowała Dorota Płachta. Po powitaniu gości w osobach Piotra Wojtysiaka – Wicestarosty Powiatu Piotrkowskiego, Andrzeja Jarosa Burmistrza Wolborza,  Radnych Powiatu, zaproszonych rodzin bohaterów walczących o niepodległość, sojuszników i przyjaciół szkoły, nauczycieli i uczniów pan dyrektor Sławomir Przybył wygłosił przemówienie podkreślając cel tej części patriotycznej (… ) Pragniemy aby nasza szkoła stała się również miejscem spotkań z naszą lokalną historią i miejscem  radosnego świętowania stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Następnie publiczność została zapoznana z tajnikami powstawania zaprezentowanej prezentacji multimedialnej o historiach legionowych i wojennych związanych  z wędrówką ku niepodległości  bohaterów z Wolborza i okolic na podstawie opowiadań rodzin, których bliscy walczyli o wolność Polski,  na podstawie pamiątek  – niemych świadków wydarzeń. W tym dniu objęliśmy wdzięcznymi myślami  tych, o których nie pisze się w kolorowych gazetach, ani nie pokazuje w telewizyjnych wiadomościach. Zaprezentowaliśmy  bohaterów z  Wolborza i okolic. To były opowieści o tych, którzy walczyli i tych, co poświęcili dla Ojczyzny, a więc również dla naszego „tu i teraz”, to co mieli najcenniejszego – własne życie. W tym dniu ze szczególnym wzruszeniem myśleliśmy o tych, którzy pozostawili po sobie niezatarty ślad. Ślad swojego istnienia.

W kolejnych punktach programu podsumowano gminny konkurs „Życie Marszałka Józefa Piłsudskiego” przeprowadzony w szkole przez Grzegorza Kuszewskiego i Annę Pałubską. Celem Konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych wśród dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Wolborza, popularyzowanie życia i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nagrody zasponsorowała pani Ewa Kaczmarek

– I miejsce – Błąkała Karolina – Zespół Szkół CKU w Wolborzu
– II miejsce – Kubicka Monika – Gimnazjum w Wolborzu
– III miejsce – Maciejek Julia – Gimnazjum w Wolborzu

Szkoły podstawowe :

– I miejsce – Gurdziołek Aleksandra – Szkoła Podstawowa w Wolborzu
– II miejsce – Sońta Oliwia – Szkoła Podstawowa w Wolborzu
– III miejsce – Mikołowska Weronika – Szkoła Podstawowa w Proszeniu

Podsumowano również Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „ Orzeł Biały”, który odbył się 27 marca

2018 r. zorganizowany przez panie polonistki Marzenę Włoch i Edytę Cieślak. W konkursie wzięli udział  uczniowie naszej szkoły oraz zaprzyjaźnione gimnazja z Wolborza, Moszczenicy i Włodzimierzowa. Przyznano następujące nagrody:

– I miejsce – Urszula Matuszczak – ZSCKU w Wolborzu
– II miejsce – Klaudia Stańczyk – Gimnazjum w Moszczenicy
– III miejsce – Julia Strzelczyk – Gimnazjum we Włodzimierzowie.

Na zakończenie uroczystości odbył się koncert orkiestry dętej pod kierownictwem dyrygenta Piotra Kopańskiego.

Naród polski, przetrwał czas niewoli właśnie dzięki pieśni powstańczej, religijnej i patriotycznej. W czasach totalnego zniewolenia jedynie pieśń ostała się wolna, znajdując schronienie w prywatnych domach, kościołach i stowarzyszeniach społecznych. Nasze  świętowanie stało się doskonałą okazją, aby pieśni – towarzyszki polskiej niedoli, przywołać w naszej pamięci.

Johann Wolfgang Goethe pisał „Gdzie słyszysz śpiew tam wejdź, tam dobre serca mają, źli ludzie, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają” !

Wysłuchaliśmy pieśni legionowych i oczywiście „Czerwone maki na  Monte Casino” koncert zakończył motyw przewodni z serialu „Polskie drogi …i te Polskie i Wolborskie drogi już takie są, dużo w nich smutku, żalu a jeszcze więcej nadziei.

Szczególne podziękowania składamy rodzinom prezentowanych bohaterów (Stanisław Zygier, Grażyna Kobędza, Jadwiga Banaszkiewicz, Bernardeta Sońta, Barbara Bogusławska de la Grange, Krzysztof Mirzejewski, Barbara Rytych, Elżbieta i Szymon Kozłowscy) i zaproszonym gościom. Część oficjalną przygotowała Elżbieta Bogusławska  przy współudziale Jacka Kopańskiego.

Po podziękowaniach udaliśmy się na część plenerową w pięknej scenerii parku i stawu z liliami i kosaćcami. To był dzień patriotyczny i praktyczny konno-motoryzacyjny, promujący naszą szkołę w środowisku.

EnglishGermanPolish
English German Polish