Blog

Zakończenie klas IV

W dniu 27 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbyło się uroczyste pożegnanie klas czwartych. W uroczystości wzięli udział absolwenci technikum kształcącego w zawodzie: technik hodowca koni, technik hotelarstwa, technik informatyk, technik logistyk, technik pojazdów samochodowych i technik mechanizacji rolnictwa oraz rodzice, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie klas młodszych.

Jak każdego roku uroczystą galę pożegnania rozpoczęły ciepłe słowa dyrektora Sławomira Przybyła i wicedyrektor szkoły Urszuli Siatkowskiej skierowane do czwartoklasistów. Następnie najlepszym uczniom wręczono świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe i dyplomy uznania jako uhonorowanie ich czteroletniej pracy, talentów i osiągnięć sportowych. Następnie dyrektor szkoły wręczył listy gratulacyjne rodzicom uczniom z największą średnią z całego cyklu kształcenia.

W bieżącym roku szkolnym świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

– Anna Ostalak  (kl. IV TH – średnia ocen z całego cyklu nauczania 4,89)
– Michał Stańczyk (kl. IV TMR – średnia ocen z całego cyklu nauczania 4,80)

 Wpis do Złotej Księgi – przy uzyskaniu średniej ocen z całego cyklu nauczania minimum 4,50 – złożyli:

– Anna Ostalak (kl. IV TH)
– Michał Stańczyk (kl. IV TMR)
– Daniel Głowa (kl. IV TPS)
– Marcin Sitarek (kl. IV TPS)
– Jakub Rożej (kl. IV TI)
– Adrianna Serwa (kl. IV TH)

Wszystkim Absolwentom życzymy tradycyjnego połamania piór na maturze!!!

 Program artystyczny w wykonaniu młodszych kolegów i koleżanek, tj. Pauliny Kozik, Wiktora Ostrowskiego, Urszuli Matuszczak, Krzysztofa Baranowskiego, Justyny Żegoty, Natalii Stefanek oraz Jakuba Kobusa opracowano pod kierunkiem nauczycieli: Renaty Słowik, Małgorzaty Foltańskiej i Eugeniusza Drechny.

EnglishGermanPolish
English German Polish