Blog

ZS CKU z informacją o zatwierdzeniu projektu “Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro” w ramach programu Erasmus+

Przedstawiciele Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, pracujący w ostatnich miesiącach nad projektem “Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro”, w ramach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe, otrzymali informację o zatwierdzeniu go do realizacji w roku szkolnym 2018/2019!

To bardzo dobra informacja przede wszystkim dla uczniów 4 kierunków kształcenia zawodowego, które ma objąć projekt. Do Grecji w ramach projektu mają wyjechać uczniowie klas 2 i 3 technika hodowcy koni, technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technika pojazdów samochodowych oraz technika logistyka.

Projekt „Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro” kierowany jest do uczniów ZSCKU w Wolborzu, który od kilku podejmuje działania na rzecz organizacji dla swoich uczniów praktyk, w tym także tych zagranicznych. Mają one za zadanie uzupełnić przygotowanie zawodowe uczestników, podnieść poziom znajomości języków obcych oraz obycia z “wielkim światem”. Nowa reforma szkolnictwa zawodowego nadaje bardzo dużą rangę kształceniu praktycznemu. Również pracodawcy, z którymi szkoła współpracuje, deklarują, że praktyczne umiejętności są głównym kryterium przy przyjmowaniu kandydatów do pracy czy na staże. Szkoła chcąc wyjść naprzeciw tym potrzebom pragnie umożliwić swoim uczniom podnoszenie kwalifikacji zawodowych i umiejętności kluczowych.

Głównym celem projektu jest stworzenie możliwości rozwoju zawodowego uczniów ZSCKU w Wolborzu, w tym poprzez podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych 53 uczniów, w tym przynajmniej 35 o mniejszych szansach.

EnglishGermanPolish
English German Polish