oferta

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE : – liceum europejskie – liceum turystyczno-krajoznawcze TECHNIKUM: – technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki – technik mechanik ( specjalność: spawalnictwo) – technik pojazdów samochodowych – technik hodowca koni – technik hotelarstwa – technik informatyk – technik logistyk – technik analityk – technik technologii żywności – technik pszczelarz – technik urządzeń i systemów…

EnglishGermanPolish
English German Polish