Blog

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna:

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE :

– liceum europejskie
– liceum turystyczno-krajoznawcze

TECHNIKUM:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
– technik mechanik ( specjalność: spawalnictwo)
– technik pojazdów samochodowych
– technik hodowca koni
– technik hotelarstwa
– technik informatyk
– technik logistyk
– technik analityk
– technik technologii żywności
– technik pszczelarz
– technik urządzeń i systemów energetyki  odnawialnej

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

– mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
– mechanik pojazdów samochodowych
– ślusarz
– operator obrabiarek skrawających
– magazynier – logistyk
– operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
– kierowca mechanik
– mechanik motocyklowy
– pszczelarz

Zespół Szkół CKU w Wolborzu oferuje:

– miejsce w internacie z pełnym wyżywieniem
–  odbywanie praktyk zagranicznych
–  udział w projektach unijnych
–  możliwość rozwoju uzdolnień artystycznych

Adres strony systemu rekrutacji:  https://lodzkie.edu.com.pl

EnglishGermanPolish
English German Polish