Blog

Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau i kurator oświaty Grzegorz Wierzchowski wręczyli w piątek dyplomy stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

– Nie mam wątpliwości, że stoję dziś przed najlepszymi z najlepszych. Przed młodymi ludźmi, którzy za kilka lat będą kształtować przyszłość naszego miasta, województwa i całej naszej ojczyzny – zwrócił się do stypendystów Grzegorz Wierzchowski. Kurator pogratulował uczniom sukcesu, a także podziękował rodzicom i nauczycielom, którzy motywują młodzież do poszerzania wiedzy i rozwijania talentów.

Wojewoda Zbigniew Rau życzył uczniom, aby stypendia ufundowane przez państwo polskie zmobilizowały ich do dalszej pracy, wzmocniły ich pasję i determinację. – Pamiętajcie, że warto spędzić życie według własnego planu – dodał wojewoda.

– Łódź akademicka na was czeka – zapewnił z kolei stypendystów prof. dr hab. Antoni Różalski, rektor UŁ, gratulując młodzieży konsekwencji w rozwijaniu zainteresowań i osiąganiu wyznaczonych celów.

W bieżącym roku szkolnym w naszym województwie stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymywać będzie 230 uczniów. Pięciorgu z nich dyplomy wręczyła w październiku premier Beata Szydło podczas uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pozostali otrzymali je w piątek w siedzibie Wydziału Zarządzania UŁ. W wojewódzkiej uroczystości uczestniczyli m.in. wiceprezydent Łodzi Tomasz Trela oraz dyrektor OKE Danuta Zakrzewska.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów mogą otrzymać uczniowie szkół, w których nauka kończy się egzaminem maturalnym, jeśli spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:
1.otrzymali promocję z wyróżnieniem (średnia ocen z zajęć obowiązkowych nie niższa niż 4,75 oraz bardzo dobra ocena z zachowania) oraz najwyższą w danej szkole średnią ocen.
2.wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy – wyniki co najmniej dobre.

Stypendium otrzymuje jeden uczeń danej szkoły od września do czerwca w danym roku szkolnym. Kandydatów typuje samorząd uczniowski, a zatwierdza rada pedagogiczna szkoły.

Uczeń Technikum w Wolborzu Szymon Dziubałtowski znalazł się w tym godnym gonie stypendystów ze średnią ocen 5,33

GRATULUJEMY

EnglishGermanPolish
English German Polish