Blog

Spotkanie z doradcą zawodowym

Dnia 22 października 2019r w ZS CKU w Wolborzu odbyło się spotkanie z doradcą zawodowym z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi. Spotkanie miało miejsce z okazji kolejnej edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pn. „Pasja, Profesja, Powołanie”. Było to spotkanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery wśród młodzieży. Tematem spotkania był szeroko rozumiany rynek pracy. Spotkanie zorganizowano z inicjatywy dyrektor pani Dagmary Razik. Ustalono również terminy i zasady dalszej współpracy pomiędzy szkołą, a Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.

EnglishGermanPolish
English German Polish