Blog

Próbna ewakuacja

W dniu 25 września 2017 r. w Zespole Szkół CKU w Wolborzu zarządzeniem Dyrektora odbyła się próbna ewakuacja na wypadek pożaru. O godz. 9.20 wicedyrektor ogłosiła w obecności dyrektora alarm. Młodzież zachowała się bardzo właściwie i w ciągu 2 minut 56 sekund opuściła budynek szkoły pod opieką nauczycieli.

Natomiast kierownik internatu w obecności dyrektora w godzinach nocnych ewakuowała młodzież z internatu. O godz. 23.00 wychowawczyni włączyła sygnalizację p-poż. Wychowankowie z internatu ewakuowali się w ciągu 2 minut i 52 sekund.

Pan dyrektor podziękował uczniom i nauczycielom za sprawnie przeprowadzoną ewakuację.

EnglishGermanPolish
English German Polish