Teoretyczne

Teoretyczne kształcenie zawodowe w roku szkolnym 2016/2017 realizowane jest w klasopracowniach pod nadzorem wysoko wykwalifikowanych nauczycieli w następujących szkołach i zawodach:

TECHNIKUM:

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA/TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH TECHNIK HODOWCA KONI
 

 

 

 

TECHNIK INFORMATYK

 

 

 

 

TECHNIK LOGISTYK

 

 

 

 

TECHNIK HOTELARSTWA

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA:

MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW
I MASZYN ROLNICZYCH
MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

SZKOŁA POLICEALNA:

TECHNIK WETERYNARII TECHNIK ADMINISTRACJI
EnglishGermanPolish
English German Polish