Blog

Zakwaterowanie w Internacie

Kierownik Internatu przy Zespole Szkół CKU w Wolborzu informuje, iż, przyjazd do internatu będzie możliwy w dn. 31.08.2019r. (poniedziałek) w godz. 1500 – 2100.

Zakwaterowanie odbędzie się według następującego porządku:

♦ w godz. 1500 – 1800 – uczniowie klas I i II,
♦ w godz. 1800 – 2100 – uczniowie klas III i IV.

Do internatu mogą przyjechać jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych.

Wszyscy kwaterujący się mają obowiązek uzupełnienia u wychowawcy
niezbędnej dokumentacji. W przypadku ucznia niepełnoletniego konieczna jest obecność rodzica/opiekuna prawnego.

Z uwagi na bezpieczeństwo sanitarne, prosimy o przestrzeganie wyznaczonych godzin oraz dostosowanie się do zasad podanych niżej:

♦ do internatu wchodzi uczeń z jednym rodzicem/opiekunem prawnym;
♦ na terenie internatu nakazuje się dezynfekcję rąk przy każdorazowym wejściu do placówki;
♦ w kolejce do wejścia należy zachować odstępy ok. 1,5 m;
♦ wchodzących obowiązuje w przestrzeni wspólnej nakaz zasłaniania ust i nosa,
♦ do wypełniania dokumentów należy posiadać własny długopis.

W dniu zakwaterowania mieszkaniec powinien mieć ze sobą:

♦ rzeczy osobiste,
♦ bieliznę pościelową (poszwę na kołdrę, poduszkę, prześcieradło),
♦ ręczniki, klapki pod prysznic i obuwie zmienne,
♦ środki higieny osobistej,
♦ środki indywidualnej osłony nosa i ust, osobisty płyn dezynfekujący (150 ml);
♦ nie należy zabierać do internatu niepotrzebnych przedmiotów.

Opłaty w miesiącu wrześniu 2020r. wynoszą:

♦ zakwaterowanie – 50,00 zł
♦ wyżywienie – 286,00 zł (13,00 zł x 22 dni)

Kwotę należy wpłacić na numer konta bankowego

♦ zakwaterowanie 90  2030  0045  1110  0000  0195  4490
♦ wyżywienie 35  2030  0045  1110  0000  0195  4510

z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, miesiąc, którego dotyczy wpłata

lub w kasie szkoły w dn. 01.09.2020r. w godz. 800 – 1300.

Szczegółowy informacji odnośnie kwaterowania udziela kierownik internatu – p. Agnieszka Olejnik (tel. 44 616 44 51).

Informujemy, że w dniu kwaterowania, tj. 31.08.2020r., nie zapewniamy wyżywienia. Rodziców prosimy o zabezpieczenie swoich dzieci w prowiant na ten dzień.

EnglishGermanPolish
English German Polish