Blog

Zakupy i remonty w ZS CKU w Wolborzu

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2013 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu

 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji oraz wprowadzenie arkuszy spisowych do programu Inwentarz Optivum
 2. Remont i malowanie Izby Tradycji
 3. Remont mieszkania służbowego nr 3
 4. Wywóz nieczystości chemicznych z baraków
 5. Rozpoczęcie rozbiórki baraków
 6. Rozpoczęcie oczyszczania stawu w parku szkolnym
 7. Remont sanitariatów damskich i męskich w internacie A polegający na wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie okładzin ściennych i podłogowych
 8. Malowanie kuchni szkolnej
 9. Zakup wyposażenia na kuchnię, salę konferencyjną i do kierownika szkolenia praktycznego oraz do internatu B (laptop, projektor, czajnik, monitor, pralka automatyczna)
Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2014/2015 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu
 1. Malowanie sal lekcyjnych nr 25,40,41 w budynku głównym szkoły
 2. Cyklinowanie parkietu w salach 18, 6, 28, 41,25
 3. Remont szatni szkolnej
 4. Remont i malowanie klatek schodowych mieszkańców
 5. Remont oczyszczalni ścieków
 6. Wywóz osadów z oczyszczalni i osadnika tłuszczu przy stołówce szkolnej
 7. Naprawa monitoringu w szkole
 8. Remont i malowanie pomieszczeń biurowych w budynku głównym szkoły
 9. Remont kominów znajdujących się na internatach
 10. Malowanie i cyklinowanie parkietu w Sali gimnastycznej
 11. Remont pomieszczenia socjalnego dla pracowników gospodarczych
 12. Zakup sprzętu dydaktycznego (laptopy, projektory, kamery, mikroskop, książki do biblioteki, filmy, atlas sportowy i bieżnia)
 13. Wymiana i zakup brakujących gaśnic do wszystkich budynków w ZSCKU w Wolborzu
 14. Dostosowanie budynku internatu B do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 15. Wymiana instalacji elektrycznej w budynku internatu B
 16. Malowanie wszystkich sal sypialnianych i sanitariatów w internacie B
 17. Zakup sprzętu kuchennego oraz wyposażenia na stołówkę
 18. Zakup 40 sztuk tapczanów do internatu
 19. Pokrycie papą budynku 13 garaży na warsztatach szkolnych
 20. Rozbiórka baraków
 21. Remont bramy głównej
 22. Remont kosiarek
Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2015/2016 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu
 1. Cyklinowanie parkietów w pracowniach nr 6, 32, 37, 43 –  budynek  główny szkoły
 2. Remont oraz malowanie pomieszczenia archiwum – budynek główny szkoły
 3. Remont oraz malowanie pracowni nr 6 – budynek główny szkoły
 4. Zakup i założenie wykładziny podłogowej oraz założenie oświetlenia w pracowni nr 38 – budynek główny szkoły
 5. Remont pomieszczenia nr 21 –  gabinet w-ce dyrektora szkoły/ pedagoga szkolnego – budynek główny szkoły
 6. Remont pomieszczeń gospodarczych oraz montaż schodów na strych – budynek główny szkoły
 7. Malowanie wszystkich pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w budynku głównym szkoły
 8. Remont sanitariatów damskich i męskich w internacie B polegający na wymianie urządzeń sanitarnych, wymianie okładzin ściennych i podłogowych
 9. Wymiana instalacji elektrycznej w internacie B
 10. Założenie systemu monitoringu w internacie B
 11. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 51 sztuk
 12. Remont pracowni do prowadzenia kursu zawodowego – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych – internat A
 13. Zakup maszyn szwalniczych na potrzeby prowadzenia kursu zawodowego – projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych
 14. Położenie płytek na blacie do wydawania posiłków oraz na wszystkich parapetach znajdujących się na kuchni oraz stołówce szkolnej
 15. Remont i malowanie Stacji Kontroli Pojazdów
 16. Bieżące remonty i naprawy samochodów służbowych i maszyn rolniczych
 17. Naprawa komina na budynku gospodarczym (biały domek)
 18. Remont na oczyszczalni ścieków polegający na wymianie rur kamionkowych na rury PCV, wymiana i wypoziomowanie koryt rozprowadzających ścieki
 19. Czyszczenie rowu melioracyjnego
 20. Czyszczenie stawu
 21. Czyszczenie kanalizacji na oczyszczalni ścieków
 22. Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu na terenie pałacowo-parkowym
 23. Częściowa wymiana oświetlenia zewnętrznego.
 24. Zakup busa 9-osobowego.

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2016/2017 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu
 1. Cyklinowanie parkietów w pracowniach nr 24, 26, 29, 37 w budynku głównym szkoły oraz schody w internacie B
 2. Remont pracowni nadwozi i podwozi w budynku głównym szkoły – malowanie, zakup wykładziny, założenie oświetlenia
 3. Położenie płytek na blacie do wydawania posiłków oraz na wszystkich parapetach znajdujących się na kuchni oraz stołówce szkolnej
 4. Wymiana umywalek oraz położenie płytek na posadzce w łazience znajdującej się na warsztatach szkolnych
 5. Czyszczenie rowu melioracyjnego i kanalizacji na oczyszczalni ścieków oraz czyszczenie wszystkich studzienek kanalizacyjnych znajdujących się na terenie Zespołu Szkół CKU w Wolborzu
 6. Konserwacja i pielęgnacja drzewostanu na terenie pałacowo-parkowym
 7. Przeprowadzenie robót budowlanych polegających na dostosowaniu budynku internatu A do obowiązujących przepisów p – poż. w budynku internatu A
 8. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w 8 lampach
 9. Malowanie wszystkich korytarzy i holu w budynku głównym szkoły
 10. Zakup i wymiana kotła warzelnego gazowego na kuchni
 11. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 30 sztuk
 12. Uporządkowanie terenu po rozbiórce baraków – wywóz gruzu
 13. Wykonie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na odnowienie elewacji wraz z wymianą okien na II piętrze w budynku głównym szkoły
 14. Remont pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczeń biurowych w budynku warsztatów szkolnych
 15. Remont pokoju nauczycielskiego wraz z wymianą mebli
 16. Remont pracowni obróbki ręcznej na warsztatach szkolnych
 17. Malowanie korytarzy na warsztatach szkolnych
 18. Cyklinowanie parkietu na korytarzu -I piętro w internacie A
 19. Malowanie korytarzy w budynku internatu A
 20. Założenie obróbki blacharskiej na budynku warsztatów szkolnych
 21. Położenie nowego pokrycia dachowego na budynku warsztatów szkolnych
 22. Wyszlakowanie parkingu dla nauczycieli
 23. Przystosowanie parteru budynku internatu A dla potrzeb warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2017/2018 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu
 1. Malowanie hali na warsztatach szkolnych
 2. Remont pomieszczeń znajdujących się na warsztatach szkolnych – pracownia obróbki ręcznej, pracownia obróbki mechanicznej, – wylewanie posadzek betonowych, szpachlowanie, malowanie
 3. Remont pracowni przeznaczonych na kształcenie uczniów w nowych kierunkach – agrotronika, pojazdy samochodowe – wylewanie posadzek betonowych, szpachlowanie, malowanie
 4. Zakup i wymiana okien na warsztatach szkolnych w ilości 39sztuk
 5. Obróbka tynkarska wymienionych okien
 6. Remont pracowni chemicznej nr 13 w budynku głównym szkoły
 7. Zakup tapczanów dla mieszkańców internatu w ilości 22 sztuk
 8. Zakup wyposażenia do gabinetu profilaktyki zdrowotnej znajdującej się w internacie B
 9. Zakup książek do biblioteki szkolnej
 10. Przeprowadzenie inwentaryzacji w ZSCKU w Wolborzu
 11. Remont dachu budynku mieszkalnego
 12. Zakup pieca konwekcyjno-parowego na kuchnię

Wykaz zrealizowanych remontów, zakupów w roku 2018 w Zespole Szkół CKU w Wolborzu
 1. Zakup wyposażenia na kuchnię – patelnia elektryczna, stoły – 2szt, stoły z szufladami – 3szt, zamrażarka, basen, witryna chłodnicza
 2. Wymiana okien we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się na II piętrze budynku głównego szkoły
 3. Wymiana ogrodzenia przy warsztatach szkolnych
 4. Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego w 8 lampach
 5. Czyszczenie kanalizacji na oczyszczalni ścieków
 6. Wywóz osadów z oczyszczalni ścieków i osadnika tłuszczy przy stołówce szkolnej
 7. Zakup kasy pancernej do kasy szkoły

EnglishGermanPolish
English German Polish