Blog

Szkolenie z układu zapłonowego

W dniu 18 stycznia 2018 roku z inicjatywy kierownika szkolenia praktycznego pana Marka Zysa i na zaproszenie Dyrekcji Szkoły odbyło się szkolenie na temat: „UKŁAD ZAPŁONOWY, ELEMENTY SKŁADOWE, DIAGNOSTYKA. NOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE W PRZEWODACH I CEWKACH ZAPŁONOWYCH.”

Szkolenie w ramach akcji SENTECH DLA SZKÓŁ przeprowadził pan Paweł Bednarek – kierownik działu technicznego firmy GG Profits sp. z o.o. z Pabianic. Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z rodzajami przewodów: typy, klasy przewodów, połączenia, usterki, nowe rozwiązania; przedstawienie uczniom rozwiązań w końcówkach przewodów oraz omówienie cyklu wyładowania pomiędzy elektrodami świecy w zależności od zastosowanego rdzenia przewodu i jak odróżnić podrobiony przewód. Omówiono także porady dotyczące wymiany przewodów oraz zaprezentowano teflon jako nowy surowiec wykorzystywany do konstrukcji przewodów zapłonowych. Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały informacyjne: ulotki oraz film edukacyjny. Zostały także przedstawione podstawowe informacje o cewkach zapłonowych i ich rodzajach wraz z omówieniem sposobów diagnostyki usterek jak i przyczyn ich powstawania. Na zakończenie szkolenia została przedstawiona prezentacja praktyczna przewodów zapłonowych.

W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas II Technikum kształcącego w zawodach: technik pojazdów samochodowych i technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki wraz z nauczycielami – panem Piotrem Patejukiem i panem Adamem Dziubałtowskim.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty ukończenia kursu.

EnglishGermanPolish
English German Polish