Blog

Stypendia naukowe Starosty Powiatu Piotrkowskiego

17 najlepszych uczniów powiatowych szkół otrzymało na sesji Rady Powiatu w dniu 7 kwietnia 2017 r. – stypendia naukowe. Stypendia przyznawane są na pół roku, dla tych, którzy osiągają minimum średnią ocen 4.0 oraz uczestniczą w konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Choć w naszej szkole uczniów z taką średnią jest ponad 20,  gronie prymusów powiatowych znalazło się tylko 3 uczniów naszej szkoły, którzy  swoimi wynikami zasłużyli na powiatowe stypendium. Są nimi:

– Szymon Dziubałtowski
– Paulina Kozik
– Weronika Owczarek

Uczniowie odebrali stypendia w obecności dyrektora Pana Sławomira Przybył.

EnglishGermanPolish
English German Polish