Blog

Spotkanie z terapeutą

W ramach działań profilaktycznych podejmowanych  w naszej szkole w dniu 5 kwietnia 2019r. zostały zorganizowane warsztaty terapeutyczne dla młodzieży. Spotkania z uczniami prowadził p. Tomasz Bilicki – prezes Fundacji Innopolis w Łodzi. Podczas warsztatów omówione zostały pozytywne zasoby współczesnych nastolatków oraz zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży. Terapeuta przedstawił i wyjaśnił również zjawisko cyberprzemocy. Ponadto uczniowie mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz konsultacji z terapeutą.

EnglishGermanPolish
English German Polish