Blog

Rozpoczecie roku szkolnego 2017

4 września 2017 r. – poniedziałek
– godz. 8.15 – msza św. w kolegiacie wolborskiej
– godz. 10.00 – uroczystość w szkole
– godz. 10.30 – spotkania w klasach

Przyjazd do internatu będzie możliwy już w dn. 03.09.2017r. (niedziela) w godz. 1600 – 2000. Obecność rodzica/opiekuna prawnego jest konieczna ze względu na wypełnienie niezbędnej dokumentacji. Wpłaty za internat dokonujemy w dniu przyjazdu. Opłaty w miesiącu wrześniu 2017 r. wynoszą:
­ zakwaterowanie – 50,00 zł
­ wyżywienie – 240,00 zł (12,00 zł x 20 dni)
Kwotę można wpłacać na numer konta bankowego
­ zakwaterowanie 90 2030 0045 1110 0000 0195 4490
­ wyżywienie 35 2030 0045 1110 0000 0195 4510
z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa, lub w kasie szkoły w dn. 03.09.2017r. w godz. 1600 – 1800. Szczegółowy informacji udziela kierownik internatu – p. Agnieszka Olejnik (tel. 44 616 44 51).

Ubezpieczenie młodzieży NW – 31,-zł na rok płatne w kasie szkoły
do dnia 22 września 2017 r.

EnglishGermanPolish
English German Polish