Blog

Olimpiada Artystyczna

We wtorek, 11 grudnia, odbył się pierwszy w historii naszej szkoły  etap szkolny Olimpiady Artystycznej. Olimpiada ta jest organizowana od 43 lat  przez Muzeum Narodowe w Warszawie, a od 2004 roku jej organizację przejęło – powołane do tych celów – Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej, którego siedziba znajduje się Muzeum Pałacu w Wilanowie.

Olimpiada Artystyczna jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych interesujących się sztuką – plastyką lub muzyką. W Zespole Szkół CKU w Wolborzu w bieżącym roku rozpoczęto organizację tej olimpiady. Do etapu szkolnego przystąpiło pięć uczennic technikum w zawodzie technik hodowli koni  – z klasy I: Zuzanna Kwaśniewska, Urszula Krawiec oraz Ganda Reszka, z klasy IV –  Paulina Kozik i Urszula Matuszczak. Ich zadaniem było wypełnienie testu z zakresu wiedzy o sztuce oraz dokonanie opisu barokowej  rzeźby Berniniego Apollo i Dafne. Najwyższe wyniki uzyskały Zuzanna Kwaśniewska i Urszula Matuszczak. Przed etapem szkolnym uczennice miały za zadanie samodzielnie opracować temat wybranego wraz z nauczycielem zagadnienia z historii sztuki.

Mimo niezakwalifikowania się do etapu okręgowego olimpiady zadanie to rozwinęło umiejętności uczennic w zakresie opisu działa sztuki, co jest jednym z zadań na ustnym egzaminie maturalnym z języka polskiego oraz podniosło ich świadomość technik i form  artystycznych. Etap szkolny przeprowadziły i przygotowały nauczycielki języka polskiego i wiedzy o kulturze Edyta Cieślak i Marzena Włoch.

Olimpiadę tę będziemy kontynuować w latach następnych, dlatego serdecznie zapraszamy chętnych uczestników.

EnglishGermanPolish
English German Polish