Blog

Nina Szyronin w Akademii Jeździeckiej JNBT

W ramach otrzymanego stypendium z programu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS 2.0.1” uczennica klasy III technikum kształcącego w zawodzie technik hodowca koni w Wolborzu – Nina Szyronin – uczestniczyła w kursie „Akademii Jeździeckiej JNBT”, który odbył się w Mosinie w dniach 5-7.06.2020r. Kurs L1 jest pierwszym z sześciu poziomów kompleksowego programu Akademia Jeździecka JNBT stworzonym przez trenera Andrzeja Makacewicza we współpracy z międzynarodowymi autorytetami jeździeckimi. Kurs obejmuje wykłady z teorii jeździectwa naturalnego wraz z projekcjami multimedialnymi oraz praktyczne zajęcia pracy z koniem z ziemi i siodła.

Nina Szyronin w Akademii Jeździeckiej JNBT

Uczestnictwo w kursie było niezwykłym doświadczeniem dla uczennicy, ponieważ (jak dodaje Nina) zdecydowanie zmienia spojrzenie na konie i na jeździectwo praktykowane w Polsce. Tematyka kursu wykracza poza program nauczania dla zawodu thk – zdobyta wiedza i umiejętności w tym zakresie są ważne z perspektywy bezpieczeństwa pracy z końmi i będą z pewnością dodatkowym atutem podczas wejścia na rynek pracy. Apetyt rośnie w miarę jedzenia – dlatego uczennica już dziś deklaruje swój udział w kolejnych poziomach L2 i L3.

Nina Szyronin w Akademii Jeździeckiej JNBT

Program stypendialny „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” realizowany jest przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. W ramach otrzymanego wsparcia finansowego uczennica naszej szkoły zakupiła dodatkowe godziny jazdy konnej pod okiem wykwalifikowanego trenera, literaturę fachową, strój jeździecki i inny drobny sprzęt oraz tablet graficzny. Opiekunem uczennicy jest nauczyciel teoretycznej nauki zawodu – p. Marek Słowik.

Nina Szyronin w Akademii Jeździeckiej JNBT

Zdjęcia z kursu JNBT dzięki uprzejmości organizatora JNBT Horsemarship Academy.

Nina Szyronin w Akademii Jeździeckiej JNBT

EnglishGermanPolish
English German Polish