Blog

Klinika Chorób Koni SGGW – sprawozdanie

12 stycznia 2018 r. uczniowie Technikum – technik hodowca koni w  Wolborzu ramach projektu „Stawiam na kwalifikacje II” finansowanego z funduszy UE odwiedzili Klinikę Chorób Dużych Zwierząt SGGW w Warszawie. Głównym punktem wycieczki było spotkanie i wykład Pani dr Dominiki Domańskiej na temat „Ciąża i poród u klaczy”. Po wysłuchaniu bardzo ciekawego wykładu uczniowie mieli okazję „popracować” na symulatorach do badań układu rozrodczego i pomocy porodowej u klaczy. Następnie zwiedzili Klinikę dla koni z salami ambulatoryjnymi, salą operacyjną i stajnią umożliwiającą stały nadzór nad chorymi końmi. Dr Dominika Domańska pokazała i omówiła wszystkich końskich pacjentów aktualnie przebywających na leczeniu w Klinice.

Informacje nt Kliniki można znaleźć pod adresem www.klinikakoni.sggw.pl

EnglishGermanPolish
English German Polish