Blog

Informacja o działaniach podjętych w ramach projektu „STAWIAM NA KWALIFIKACJE III”

Od stycznia 2019r. w ZS CKU w Wolborzu realizowany jest projekt „Stawiam na kwalifikacje III” współfinansowany ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Dzięki programowi szkoła pozyskała nowoczesny sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć praktycznych – opryskiwacz i symulator szkoleniowo – dydaktyczny. 10 nauczycieli zostało przeszkolonych w zakresie obsługi zakupionego sprzętu. Ponadto nauczyciele podnoszą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w studiach podyplomowych i kursach doskonalących. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mieli możliwość odbycia specjalistycznych staży. 5 uczniów TPS ukończyło kurs spawalniczy, który będzie kontynuowany w roku szkolnym 2019/2020 dla min. 10 uczniów. 32 uczniów TMRiA uczestniczy w kursie doskonalącym z zakresu rolnictwa precyzyjnego, który to kurs również będzie kontynuowany dla nowej grupy uczniów (18 os.) w bieżącym roku szkolnym. 37 uczniów TPS i TMRiA ukończyło kurs zawodowego języka angielskiego. Także te zajęcia będą się nadal odbywały w roku 2019/2020 dla kolejnych 28 uczniów. Dodatkowo w 2019r. rozpoczną się dla uczniów TMRiA zajęcia teoretyczne z obsługi zakupionego sprzętu. W miesiącu październiku 2019r. na stronie internetowej szkoły zostanie umieszczony dokładny harmonogram zajęć zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020.

EnglishGermanPolish
English German Polish