Blog

226 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27 kwietnia 2017 r. w szkole miała miejsce uroczysta akademia przygotowana dla uczczenia 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Myślą przewodnią, która towarzyszyła tegorocznej uroczystości, była sentencja filozofa rzymskiego Seneki: „Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka, ale dlatego, że własna”. Obecnie, w drugiej dekadzie XXI wieku, bardzo duże znaczenie ma pieniądz i konsumpcjonizm. Przy  zawrotnym tempie życia, niestety, odrzucamy wszelkie wartości i negujemy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości, wysuwając na plan pierwszy życie teraźniejszością i przyszłością.  Trudno przekonać młodych ludzi  do pamiętania o świętach patriotycznych. Trudno jest również uświadomić im, w jak dużym stopniu wydarzenia z przeszłości wpłynęły na obecne ich  życie, a naród, który nie zna swej przeszłości umiera i nie buduje przyszłości. Podczas uroczystości  zebrana młodzież, dzięki stosownie dobranemu przekazowi słowno-muzycznemu i zastosowanej symbolice, mogła poznać tło  historyczne majowego święta i uświadomić sobie,  jak istotny wpływ miały wydarzenia z tamtych lat  na kształtowanie się losów narodu polskiego oraz mogła doświadczyć, co znaczy słowo OJCZYZNA.Przygotowana akademia była niewątpliwie dla wszystkich zgromadzonych  lekcją historii i patriotyzmu, skłaniała do refleksji i zadumy zarówno nad przeszłością, jak i przyszłością narodu polskiego.

W uroczystości, przygotowanej pod kierunkiem p. Ewy Sobczyk i p. Urszuli Siatkowskiej, udział wzięli uczniowie klas: I TMRiA, I THK, II. THK, II TI w osobach: Szymon Dziubaltowski. Antoni Kalinka, Andrzej Kaźmierczak, Jakub Kaźmierczak, Magdalena Kempska, Karolina Kępkiewicz, Matusz Kitliński, Paulina Kozik,  Filip Łaguniak,  Karol Markiewicz, Urszula Matuszczak, Mateusz Skoneczny, Natalia Stefanek, Patrycja Wójcik, Sandra Wójcik,  Angelika Zaborowska.

EnglishGermanPolish
English German Polish