Blog

Ruszają przygotowania

Ruszają przygotowania w ramach projektu “Zagraniczny staż szansą na lepsze jutro”.

Działania przygotowawcze mają na celu odpowiednie przygotowanie uczestników do wyjazdu i odbycia praktyk zawodowych w zagranicznych zakładach pracy poprzez podniesienie kompetencji językowych i międzykulturowych. W skład działań przygotowawczych wchodzą:

  • Zajęcia formalno-organizacyjne, w wymiarze 10h, na których uczniowie dowiedzą się więcej o projekcie, jak i całym programie Erasmus+: jego celach, źródłach finansowaniach, możliwościach ale również obowiązkach. Następnie zostaną oni poinformowani o realizacji projektu: o warunkach zakwaterowania i wyżywienia, przebiegu praktyki, podróży, ubezpieczenia itp. Wszyscy dostaną również informacje na temat rekrutacji, w celu zapewnienia równości szans. Warto zaznaczyć, że spotkania te będą również platformą do dyskusji i wymiany pomysłów. Każdy uczeń będzie miał prawo do wypowiedzenia się, dzięki czemu jeszcze na etapie organizacji projektu, szkoła będzie mogła dopasować jego wygląd czy program do potrzeb uczniów. Na spotkaniach będą też dopełnianie wszelkie formalności. Taki harmonogram działań, w powiązaniu z resztą przygotowań, pozwoli zminimalizować ryzyko powstania jakichkolwiek problemów.
  • Zajęcia z języka angielskiego w wymiarze 30 godzin oraz podstaw języka greckiego w wymiarze 15 godzin. Prowadzący zajęcia lektorzy zwrócą szczególną uwagę na konwersacje w języku angielskim w celu zmniejszenia obaw mówienia w tym języku. Duży nacisk położony zostanie na rozszerzenie słownictwa branżowego. Zajęcia językowe poprowadzą wykwalifikowani lektorzy j. greckiego oraz języka angielskiego. Będą one miały wymiar praktyczny, aby pozwolić uczniom przełamać barierę językową jeszcze przed wyjazdem na mobilność. Przed rozpoczęciem zajęć odbędzie się test z języka angielskiego przygotowany przez nauczycieli ZSCKU, który pozwoli zdiagnozować słabe strony uczniów i dopasowanie do nich dalszego programu nauczania.
  • Zajęcia pedagogiczno-kulturowe w wymiarze 10 godzin. Zakres przygotowania pedagogicznego będzie obejmował tematykę: adaptacji w nowym środowisku społecznym i zawodowym, różnic kulturowych, uwrażliwienia na specyfikę różnych narodów, zaznajomienia ze sposobami komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Zakres przygotowania kulturowego będzie obejmował tematykę: kultury i historii Grecji, cechy społeczeństwa greckiego. Planuje się również uświadomienie uczniów w zakresie szansy, jakie stawia przed nimi udział w projekcie. Jeśli jego beneficjenci, będą zdawać sobie z tego sprawę, przyczyni się to do efektywniejszego wykorzystania czasu spędzonego w Grecji.
EnglishGermanPolish
English German Polish