Blog

Rekrutacja do Internatu na rok szkolny 2021/2022

REKRUTACJA DO INTERNATU przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu na rok szkolny 2021/2022

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 podanie o przyjęcie do Internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu na rok szkolny 2021/2022 należy składać:

  • osobiście zgodnie z obowiązującymi procedurami sanitarnymi (maseczka, rękawiczki, dezynfekcja rąk), w miejscach do tego wyznaczonych w budynku szkoły oraz
    w budynku internatu „B”;
  • listownie na adres szkoły:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
Modrzewskiego 107
97-320 Wolbórz
z dopiskiem: INTERNAT PODANIE

UWAGA!!!

Dotychczasowi mieszkańcy internatu oraz chętni uczniowie klas I – III, którzy w nowym roku szkolnym chcą zamieszkać w internacie składają podanie w terminie od 15 marca 2021r. do 25 czerwca 2021r.

Kandydaci do zamieszkania w Internacie przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu składają podania w terminie od 17 maja 2021r. do 21 czerwca 2021r.

Regulamin Rekrutacji do Internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu, terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów dostępne są na stronie internetowej szkoły – zakładka INTERNAT.

Druki dokumentów: podanie o przyjęcie do internatu do pobrania ze strony internetowej szkoły – zakładka INTERNAT lub osobiście, w internacie lub w szkole, w miejscach do tego wyznaczonych.

ZAPRASZAMY

EnglishGermanPolish
English German Polish