Blog

„Pszczeli Dom” przy ZSCKU w Wolborzu

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „Pszczeli Dom” przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu

W ramach udzielonego dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w naszej szkole powstała pracownia, która zgodnie z założeniem stała się naszym małym szkolnym laboratorium. Uczniowie nie będą tu tylko biernie uczestniczyć w lekcji, ale sami będą przeprowadzać doświadczenia oraz będą pracować w zespołach podczas lekcji m. in. biologii, chemii, fizyki.

Sala została gruntownie wyremontowana oraz tak zagospodarowana, aby uczniowie mieli przestrzeń do nauki. W ramach pozyskanych środków zostały zakupione: stół demonstracyjny, zestaw skał i minerałów, stetoskop, mikroskopy szkolne, mikroskop cyfrowy z kamerą cyfrową oraz preparaty mikroskopowe, globusy, ciśnieniomierz, zestaw do badania wody, szkielet człowieka, model skóry, model mózgu człowieka, model oka, model narządów klatki piersiowej, modułowe pracownie przyrodnicze, stacja meteorologiczna. Ponadto pracownia została doposażona w nowoczesny sprzęt audiowizualny, komputerowy, nagłaśniający, tablice multimedialną.

Całość dopełnią nowe meble oraz różnorodne odmiany roślin. Utworzona pracownia przyczyni się do kształtowania wśród uczniów naszej szkoły świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska. Dzięki zakupionemu wyposażeniu pracowni, szkoła będzie budowała pokolenia społeczeństwa ekologicznego. Bowiem tylko przez edukację możliwa jest zmiana w postrzeganiu środowiska i naszego wpływu na nie. Z całą pewnością nowa pracownia uatrakcyjni zajęcia dydaktyczne i zmotywuje młodzież naszej szkoły do podejmowania proekologicznych działań, oraz pozwoli na organizację interesujących zajęć indywidualnych i grupowych. Nowo utworzona pracownia nie będzie miejscem służącym wyłącznie do potrzeb lekcyjnych. Tu swoje zainteresowania i pasje będą doskonalić uczniowie pracując w kołach naukowych, ponadto planujemy przeprowadzać w sali konkursy na szczeblu szkolnym, gminnym oraz powiatowym.EnglishGermanPolish
English German Polish