Stawiam na kwalifikacje III

Ostatnie lata polskiej edukacji to praca nad poprawą jakości kształcenia zawodowego, postawieniem go na takim poziomie, który zachęci młodych ludzi do kontynuowania nauki właśnie w szkołach kształcących wykwalifikowanych fachowców. Do takich szkół należy ZS CKU w Wolborzu. Placówka od lat pozyskuje fundusze zewnętrzne, które przyczyniają się do podniesienia poziomu i uatrakcyjnienia kształcenia zawodowego. Aktualnie, od stycznia 2019 roku, w ZS CKU w Wolborzu realizowany jest projekt „Stawiam na kwalifikacje III”, współfinansowany ze środków EFS – Oś Priorytetowa XI „Edukacja. Kwalifikacje. Umiejętności.”, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. W trakcie trwania projektu 65 uczniów i 8 nauczycieli podniesie swoje kompetencje  i zdobędzie dodatkowe kwalifikacje. Uczniowie uczestniczyć będą w zajęciach pozalekcyjnych, kursach, szkoleniach, wyjazdach branżowych, odbywać będą staże u pracodawców. Nauczyciele ukończą szkolenia i studia podyplomowe. Ponadto szkoła pozyska wyspecjalizowany, nowoczesny sprzęt rolniczy niezbędny do prowadzenia zajęć praktycznych na odpowiednio wysokim poziomie. Całkowita wartość projektu to kwota 806 725,00 złotych. Projekt będzie realizowany przez 2 lata.

Harmonogram realizacji zajęć z zawodowego języka angielskiego prowadzonych w ramach projektu

„Stawiam na kwalifikacje III”

Nazwa zajęć:                        JĘZYK  ANGIELSKI  ZAWODOWY

Prowadzący:             PIOTR SZCZEPANIK

Liczba godzin:           35

27.02 – grupa I (III TMR / IVTPS): 3 godziny (15:30 – 18:30)

28.02 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

5.03 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

6.03 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

12.03 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

13.03 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

19.03 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

20.03 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

26.03 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

27.03 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

2.04 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

3.04 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

16.04 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

17.04 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

22.04 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

23.04 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

24.04 – grupa I (III TMR / IVTPS): 2 godziny (15:30 – 17:30)

  

Harmonogram szkolenia – luty 2020
Tytuł projektu: Stawiam na kwalifikacji III
Nazwa kursu: Kurs spawacza, metoda MAG-135, MMA-111
Termin szkolenia Od 27.11.2019r. Do 25.02.2020r.
Lp. Data zajęć Temat zajęć Godzina rozpoczęcia i zakończenia zajęć Liczba godzin dydaktycznych zajęć
Teoria Praktyka
1. 05.02.20020r Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 13.00-19.00 6
2. 06.02.2020r. Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 15.30-19.30 4
3. 07.02.2020r Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 15.30-19.30 4
4. 08.02.2020r Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 9.00-16.00 7
5. 11.02.2020r. Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 14.00-19.00 5
6. 12.02.2020r. Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 13.00-19.00 6
7. 13.02.2020r Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 15.30-19.30 4
8. 14.02.2020r. Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 15.30-19.30 4
9. 15.02.2020r. Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 09.00-16.00 7
10. 18.02.2020r. Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 14.00-19.00 5
11. 19.02.2020r. Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 14.00-19.00 5
12. 21.02.2020r. Spawanie metodą MAG-135, MMA-111 15.30-19.30 4
13. 25.02.2020r. EGZAMIN 11.00-15.00

 

EnglishGermanPolish
English German Polish