Stawiam na kwalifikacje II

Projekt „Stawiam na kalifikacje II” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020

Szczegółowy Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie
Harmonogram zajęć w ramach projektu

Sprzęt zakupiony w ramach projektu  „Stawiam na kalifikacje II”:

 

EnglishGermanPolish
English German Polish