Blog

Międzyszkolny konkurs plastyczny „ORZEŁ BIAŁY”

27 marca 2018 roku w Zespole Szkół CKU w Wolborzu odbył się zorganizowany przez bibliotekę szkolną konkurs plastyczny „Orzeł Biały”. Inspiracją do podjęcia przedsięwzięcia była przypadająca w tym roku 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz ogłoszony przez Senat RP konkurs o tym samym tytule.

W konkursie wzięli udział uczniowie naszej szkoły oraz zaprzyjaźnionych gimnazjów z: Wolborza, Moszczenicy i Włodzimierzowa. Zadaniem uczestników warsztatów było wykonanie techniką plastyczną pracy związanej tematycznie z polskim godłem.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:

– p. Urszula Siatkowska – przewodnicząca,
– p. Edyta Cieślak – członek,
– p. Marzena Włoch – członek,
– p. Agnieszka Olejnik – członek,
– p. Elżbieta Bogusławska – członek.

Po upływie czasu przewidzianego na wykonanie prac, jury w w/w składzie przystąpiło do ich oceny. Zgodnie przyznano następujące nagrody i wyróżnienia:

– I miejsce – Urszula Matuszczak –  ZSCKU w Wolborzu,
– II miejsce – Klaudia Stańczyk – PG w Wolborzu,
– III miejsce – Julia Strzelczyk – Gimnazjum we Włodzimierzowie,
– wyróżnienie – Milena Janczak – Gimnazjum w Moszczenicy,
– wyróżnienie – Nikola Grzywacz – Gimnazjum we Włodzimierzowie,
– wyróżnienie – Urszula Zając – PG w Wolborzu.

Wręczenia nagród oraz pamiątkowych dyplomów uczestnikom i ich opiekunom dokonał dyrektor szkoły mgr Sławomir Przybył wraz z organizatorami konkursu.

Wizyta w Zespole Szkół CKU w Wolborzu była okazją do przedstawienia młodzieży gimnazjalnej naszej oferty edukacyjnej. Uczniowie zwiedzili budynek główny szkoły, obejrzeli sale lekcyjne oraz budynek warsztatów i stajnię. Zapoznani zostali również z kierunkami kształcenia.

Na koniec na wszystkich uczestników konkursu czekał smaczny poczęstunek.

EnglishGermanPolish
English German Polish