Praktyki zawodowe

Istotnym elementem szkolenia praktycznego obok kształcenia zawodowego praktycznego jest PRAKTYKA ZAWODOWA, która jest realizowana w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Wolborzu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu.

Praktyka zawodowa jest elementem ramowego planu nauczania dla zawodu realizowana w cyklu kształcenia w każdym zawodzie w technikum i szkole policealnej.

Celem praktyki jest zapoznanie się ucznia z funkcjonowaniem współczesnego przedsiębiorstwa w warunkach pracy, czyli konfrontacja teorii z rzeczywistością.

W roku szkolnym 2016/2017 4 tygodniowa (160 godzin) praktyka zawodowa z oderwaniem od zajęć szkolnych dla wszystkich uczniów klas III technikum odbywa się w terminie od 13 marca do 7 kwietnia 2017 roku.

Zakres materiału do realizacji podczas praktyki zawodowej dla poszczególnych zawodów w technikum przedstawia się następująco:

technik mechanizacji rolnictwa –zakres praktyki
technik pojazdów samochodowych –zakres praktyki
technik informatyk – zakres praktyki
technik logistyk – zakres praktyki
technik hodowca koni –zakres praktyki
technik hotelarstwa – zakres praktyki

Zakres materiału do realizacji podczas praktyki zawodowej dla poszczególnych zawodów w szkole policealnej przedstawia się następująco:

technik weterynarii – II rok – część III – zakres praktyki

EnglishGermanPolish
English German Polish