Wyniki

Wyniki dotychczas przeprowadzonych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ), pozwalają stwierdzić, że średnia zdawalność wszystkich kwalifikacji w poszczególnych zawodach i częściach egzaminu przedstawia się następująco:

 

technik pojazdów samochodowych

– cz. pisemna – 85%

– cz. praktyczna – 100%

 

technik mechanizacji rolnictwa

– cz. pisemna – 90%

– cz. praktyczna –96%

 

technik hodowca koni

– cz. pisemna – 97%

– cz. praktyczna -66%

 

technik logistyk

– cz. pisemna – 73%

– cz. praktyczna – 66%

 

technik informatyk

– cz. pisemna – 55%

– cz. praktyczna – 96%

 

Szczegółowe wyniki EPKwZ w sesjach egzaminacyjnych:

EnglishGermanPolish
English German Polish