System egzaminacyjny

Szkolenie zawodowe praktyczne i teoretyczne w szkole zawodowej wieńczy EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE (EPKwZ), zwany potocznie egzaminem zawodowym i DYPLOM potwierdzający uzyskane kwalifikacje zawodowe.

Aby uzyskać DYPLOM w zawodzie uczeń/słuchacz musi zdać (uzyskać minimum 50% punktów z części pisemnej i 75% punktów z części praktycznej) egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu (KX) oraz ukończyć naukę (uzyskać świadectwo ukończenia szkoły) w technikum, zasadniczej szkole zawodowej, szkole policealnej.

W roku szkolnym 2016/2017 funkcjonuje następujący system przystępowania uczniów/słuchaczy doEGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE(EPKwZ):

Uczeń lub słuchacz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ze wszystkich kwalifikacji przewidzianych dla zawodu oraz ukończeniu nauki w technikum, zasadniczej szkole zawodowej, szkole policealnej lub kwalifikacyjnym kursie zawodowym otrzymuje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej DYPLOM w zawodzie.

  • Charakterystyka 171 sesji egzaminacyjnej EPKwZ:
EnglishGermanPolish
English German Polish