Blog

Komunikat COVID-19

Pomimo wprowadzenia obostrzeń w działalności szkół ponadpodstawowych, które w strefach czerwonych przeszły na tryb zdalny lub w strefach żółtych na tryb hybrydowy, działalność naszego Internatu jest organizowana na dotychczasowych zasadach.

Wobec powyższego, w związku z wejściem powiatu piotrkowskiego do czerwonej strefy i obowiązkową nauką zdalną, internat jest czynny dla wychowanków mających zajęcia praktyczne stacjonarne. W wyjątkowych sytuacjach (duża odległość od miejsca zamieszkania do szkoły, inne uzasadnione powody uniemożliwiające realizację nauki zdalnej w domu) nasi wychowankowie mogą przebywać w internacie.

Jednocześnie przypominamy, iż na terenie Internatu w dalszym ciągu obowiązują procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii – COVID-19.

Prosimy rodziców o poinformowanie czy uczeń będzie korzystał
z zakwaterowania oraz wyżywienia w okresie zaliczenia powiatu piotrkowskiego do strefy czerwonej telefonicznie lub na adres e-mail:

numer telefonu: (44) 616-44-51
e-mail: internat@zswolborz.pl

Kierownik Internatu
mgr Agnieszka Olejnik

EnglishGermanPolish
English German Polish