Blog

Dzień Patrona Szkoły

W dniu 1 grudnia 2020 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu odbyła się uroczystość Dnia Patrona Szkoły – Andrzeja Frycza Modrzewskiego.  Od wielu lat podczas tego święta uczniowie klas pierwszych składali ślubowanie. W tym roku,  tak trudnym dla  naszego kraju i całego świata,  odbyło się ono on-line. Do ślubowania przystąpili uczniowie Technikum kształcącego w zawodach: technik hodowca koni, technik informatyk, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki , technik pojazdów samochodowych.  Uroczystość poprowadziła wicedyrektor szkoły pani Urszula Siatkowska, a towarzyszyli jej wychowawcy klas: pani Danuta Łaska i pan Sławomir Przybył. Młodzież mogła obejrzeć prezentację przygotowaną przez wychowawczynie grupy III z internatu dotyczącą historii tego święta,  historii sztandaru szkoły oraz jej hymnu. Dużą niespodzianką dla wszystkich zgromadzonych przed ekranami komputerów był film o Patronie Szkoły – Andrzeju Fryczu Modrzewskim wykonany przez uczniów klasy IV: Michała Matuszczaka I Tobiasza Lacka. Uroczystości towarzyszył podniosły nastrój, a słowom ślubowania wzruszenie uczniów i rodziców.

Historia Dnia Patrona Szkoły  zapisana w Kronikach i Monografii szkoły      

Zespół pałacowo-parkowy w Wolborzu świadkiem dziejowych wydarzeń i historii szkoły

W roku 1980 miało miejsce jedno z najważniejszych wydarzeń dla tożsamości naszej szkoły, o którym czytamy w kronice:

6 września 1980 roku odbyła się – uroczystość wręczenia szkole sztandaru i nadanie jej imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

 Władze oświatowe reprezentował Kurator Oświaty i Wychowania-Lucjan Reczek. Przedstawiciele Komitetu Rodzicielskiego w osobach: Maria Sęk, Teresa Siniarska i Władysław Caban, sztandar szkoły wręczyli dyrektorowi Wacławowi Helińskiemu.

Dyrektor szkoły przekazał sztandar młodzieży.
Dyrektor szkoły przekazał sztandar młodzieży.

W historii szkoły zdarzało się tak, że uczniowie klas pierwszych składali ślubowanie wspólnie z zaproszonymi przedstawicielami warszawskiego liceum. Opis jednej z tych uroczystości widnieje w kronice z roku 1983 – uczniowie klas pierwszych XVII Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Warszawie co roku odwiedzają Wolbórz, aby tu, w miejscu związanym z patronem szkoły złożyć przyrzeczenie. Nasza młodzież przygotowała się na przyjęcie gości. Przygotowano wiele atrakcji. Uczniowie warszawskiej i naszej szkoły posadzili trzy dęby, którym nadano imiona: Władysław, Andrzej i Jan. Następnie przy ognisku odbyła się degustacja pieczonych ziemniaków przygotowanych przez harcerzy pod kierunkiem Aleksandra Sobczyka. 

Historia  hymnu i Dnia Patrona Szkoły

27.XI.1987r. po raz pierwszy został odśpiewany hymn szkoły, którego słowa napisał i muzykę skomponował R. Iliński.

Nie znajdziesz drugiej na świecie
Wzlatując w błękit jak ptak
Ziemi, gdzie biel wplata w czerwień orła znak
Strojnej w krąg łanów złocistych
Wstęgami rzek, kwieciem łąk
Kwitnącej czynem naszej myśli i pracą rąk.
Refren:

          Młodością silni, wiedzą bogaci
          Na drodze jutra – to my, to my, to my
          Fryczu Modrzewski – uczniowskiej braci
          Nie obce słowa Twe i Twoje sny!
          Nasz trud młodzieńczy przyszłość nam spłaci
          Dając tej ziemi pełne słońca dni.

Wierni nauce i pracy
Rolniczej gromady trzon
Zbierzemy – techniką wsparci –
Lepszy plon
Niech nasza pieśń od Wolborza
Jak wiosnę budzący maj?
Od gór doleci aż do morza
Przez cały kraj!

          Młodością silni…

W ojczyste dzieje wsłuchanym
Wawelski Zygmunta dzwon
Szopena w wierzbach grający
Polski tan
Nam, synom wolborskiej kuźni
Przez którą wiódł królów trakt
Na zawsze w sercach pozostanie
Tej pieśni takt!

          Młodością silni…

Od 1984r. w dzień imienin Andrzeja, corocznie obchodzony jest Dzień Patrona Szkoły.

Tak relacjonuje to wydarzenie kronika: 30.XI.1984r – święto Patrona Szkoły- taka uroczystość odbyła się po raz pierwszy w historii naszej szkoły. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz. W części oficjalnej poczet sztandarowy przemaszerował przy dźwiękach orkiestry ze szkoły do sali gimnastycznej. Orkiestra dęta odegrała hymn państwowy. Uroczystość rozpoczął i gości powitał dyrektor Z. Goliat. Młodzież przygotowała referaty na temat: -„Szkolnictwo w Wolborzu”,-„A.F. Modrzewski – życie i dzieło”,-„Historia Wolborza”, -„Historia Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa”. W części artystycznej klasa II Technikum 5-letniego przedstawiła scenę z życia patrona szkoły.

W 1986r. z inicjatywy dyrektora Zygmunta Goliata ustanowiono nagrodę Patrona Szkoły, która po raz pierwszy została wręczona na Jubileuszu 20-lecia ZSMR.

Zapraszamy do obejrzenia filmu o patronie szkoły – Andrzeju Fryczu Modrzewskim.

EnglishGermanPolish
English German Polish