Technik spawalnictwa

TECHNIK MECHANIK (Spawalnictwo)
311504

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • wytwarzania części maszyn i urządzeń;
  • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
  • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
  • obsługiwania maszyn i urządzeń;
  • organizowania procesu produkcji.

KWALIFIKACJE:

MG.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających
MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

W trakcie nauki zawodu szkoła umożliwia zdobycie uprawnień spawacza, który jest poszukiwanym na rynku pracy zawodem. Zajęcia teoretyczne odbywają się nowoczesnych pracowniach dydaktycznych, natomiast praktyczne w pracowniach praktycznej nauki zawodu: pracownia obróbki ręcznej, spawania, pracowni techniki pomiarowej i obróbki mechanicznej.

Szkoła organizuje praktyki w zawodzie w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu w wymiarze 4 tygodnie (160 godzin).

EnglishGermanPolish
English German Polish